انتقادها در مورد برنگشتن شماری از دیپلمات‌ها به کشور

انتقادها در مورد برنگشتن شماری از دیپلمات‌ها به کشور

در پی انتقادها از فرار برخی دیپلمات‌های کشور پس از ختم میعاد کارشان در خارج از کشور، کمیسیون روابط بین‌المللی مجلس نمایندگان نیز تأیید کرده که چنین گزارش‌ها را دریافت کرده‌اند. سید علی کاظمی یک عضو این کمیسیون که روز...