برنده نوبل شیمی امروز اعلام می‌شود

برنده نوبل شیمی امروز اعلام می‌شود

پس از اعلام نام برندگان جایزه نوبل در رشته‌های پزشکی و فیزیک، برنده نوبل شیمی امروز، چهارشنبه، اعلام می‌شود. برپایه برنامه اعلام شده از سوی وب‌سایت رسمی جایزه نوبل، بعد از اعلام برنده نوبل شیمی، با یک روز فاصله، برنده...