۹۸ پروژه برنامه همبستگی ملی در پروان به بهره‌برداری رسید

۹۸ پروژه برنامه همبستگی ملی در پروان به بهره‌برداری رسید

مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی درولایت پروان می‌گوید که کار ترمیم و تحکیم ۹۸ پروژه حفظ و مراقبت برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات به هزینه ۲۳ میلیون ۵۱۶ هزار افغانی تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت. پروژه...