برنامه غذایی سازمان ملل متحد در افغانستان با مشکل مالی مواجه شده است

برنامه غذایی سازمان ملل متحد در افغانستان با مشکل مالی مواجه شده است

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به دلیل افزایش بحران‌ها در خاورمیانه و افریقا، برنامه غذایی جهانی سازمان ملل متحد، برای تطبیق برنامه‌هایش در افغانستان با مشکل مالی مواجه شده است. ایرترین، مدیر اجرایی برنامه غذایی...