اجرای برنامه‌های ریاست امور زنان هرات جهت کاهش خشونت علیه زنان

اجرای برنامه‌های ریاست امور زنان هرات جهت کاهش خشونت علیه زنان

مسئولان در ریاست امور زنان ولایت هرات گفت که به منظور کاهش خشونت علیه زنان برنامه‌هایی را روی دست گرفته اند.   «عزیزه کریمی» سرپرست اداره امور زنان ولایت هرات گفت که این برنامه شامل آگاهی‌دهی، راه اندازی سمینارهای...