برنامه بزنگاه (۵۱)

برنامه بزنگاه (۵۱)

موضوع برنامه : بررسی هشدارهای اخیر فرماندهان آمریکایی در مورد جنگ آینده در افغانستان مهمانان برنامه : ضیاالدین کاظمی رییس حزب اقتدار ملی، دکتر احمد غنی خسروی استاد دانشگاه هرات و احمد یما امینی رییس دارالانشاء برنامه...