برنامه بزنگاه (۴۶)

برنامه بزنگاه (۴۶)

موضوع برنامه : بررسی چگونگی ایجاد اپوزیسیون‌ها و فعالیت آن‌ها در افغانستان مهمانان برنامه : سید عظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی ولایت هرات، غلام حسن مجروح کارشناس مسائل سیاسی و برزین خطیبی معاون حزب کنگره ملی...