برنامه بزنگاه (۴۴)

برنامه بزنگاه (۴۴)

موضوع برنامه : بررسی سفر داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی به بندر چا بهار ایران مهمانان برنامه : فاضل عبید پژوهشگر، سعد خطیبی رییس اتاق‌های تجارت ولایت هرات و نصیراحمد فرهمند تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ...