برنامه بزنگاه (۴۳)

برنامه بزنگاه (۴۳)

موضوع برنامه : بررسی ارتباط شرکت‌های بسته بندی موتر سایکل با مخالفان حکومت در هرات مهمانان برنامه : عبدالرئوف احمدی سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت هرات، دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات و حمیدالله خادم...