برنامه آگاهی‌دهی مبارزه با قاچاق انسان در ۲۰ ولایت کشور آغاز می‌شود

برنامه آگاهی‌دهی مبارزه با قاچاق انسان در ۲۰ ولایت کشور آغاز می‌شود

بر اساس گزارش‌ها قرار است وزارت عدلیه کشور در ۲۰ ولایت برنامه آگاهی ‌دهی مبارزه با قاچاق انسان را با همکاری موسسه امداد و انکشاف سریع، راه‌اندازی کند. وزارت عدلیه با نشر خبرنامه‌ای گزارش داده است که سید محمد هاشمی،...