برنامه آموزشی مصئونیت عامه برای ۱۸۵ تن از دانش آموزان در هرات برگزار شد

برنامه آموزشی مصئونیت عامه برای ۱۸۵ تن از دانش آموزان در هرات برگزار شد

برنامه آموزشی مصئونیت عامه برای ۱۸۵ تن از دانش‌آموزان آموزشگاه استاد عطائی و لیسه خصوصی رسالت برگزار در ولایت هرات گردید.   این برنامه آموزشی از سوی مدیریت عمومی پولیس مردمی فرماندهی پولیس هرات، به همکاری دفتر یو ان...