برمک: نمایندگان و سناتوران در ایجاد ناامنی‌ها دست دارند

برمک: نمایندگان و سناتوران در ایجاد ناامنی‌ها دست دارند

مقام‌ها در امور داخله افغانستان می‌گویند که در ناامنی‌های کشور شماری از نمایندگان و سناتوران دست بالایی دارند.   «ویس احمد برمک» وزیر امور داخله کشور در نشست استجوابی از سوی اعضای مجلس نمایندگان امروز دوشنبه ۱۷...