برلین میزبان اولین سفر خارجی نخست‌وزیر جدید انگلستان

برلین میزبان اولین سفر خارجی نخست‌وزیر جدید انگلستان

نخست‌وزیر جدید انگلستان در اولین سفر خارجی خود پس از رسیدن به سمتش، قرار است به آلمان و فرانسه سفر کند. دفتر نخست‌وزیری انگلستان خبر داد که "ترزا می " پس از انتخاب شدن به‌عنوان نخست‌وزیر انگلستان، در اولین سفر خارجی خود...