برق ۱۷ لاین عمومی شهر کابل قطع می‌شود

 برق ۱۷ لاین عمومی شهر کابل قطع می‌شود

 برق ۱۷ لاین عمومی شهر کابل قطع می‌شود   رییس اداره برق کابل، در نشستی گفته است: به دلیل گرمای هوا و کاهش آب دریای کابل برق کابل دچار نوسانات می شود. ۱۷ لاین عمومی برق کابل به صورت موقت برای رفع نوسانات قطع...