برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس رسید

برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس رسید

ساکنان شهر قلعه نو مرکز بادغیس از رسیدن برق وارداتی کشور ترکمنستان به این ولایت استقبال کرده و می‌گویند که مردم این ولایت از تمامی پروژه های انکشافی حکومت حمایت می‌کنند.   «محمد ایمان هاشمی» یکی از ساکنان بادغیس گفت...