قطع برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان

قطع برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان

کشور ترکمنستان برق صادراتی اش به هرات و دیگر ولایات افغانستان را که وقت قرار داد آن ختم شده، قطع کرد.   مسئولان در شرکت برق هرات می‌گویند که کشور ترکمنستان جهت قرار داد جدید، خواهان افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برق وارداتی...