جریان برق تولیدی بند سلما به شهر هرات قطع شد

جریان برق تولیدی بند سلما به شهر هرات قطع شد

مسئولان اداره حوزه دریایی هریرود_مرغاب گفته اند که بعد از برطرف شدن مشکلات برق وارداتی ایران به هرات، ۲۸ میگاوات برق بند سلما قطع شده است.   «نوراحمد بارز» رئیس حوزه دریایی هریرود _ مرغاب می‌گوید که با فعال شدن دو...