برقع در هلند ممنوع شد

برقع در هلند ممنوع شد

نمایندگان پارلمان هلند، قانون منع برقع برای زنان در اماکن عمومی این کشور را تصویب کردند. بموجب این قانون، از این پس زنان حق استفاده از این نوع حجاب را در مکان هایی مانند مدارس، بیمارستان ها و وسایط نقلیۀ عمومی این کشور...