آموزش برقراری ارتباط اجتماعی به کودکان

آموزش برقراری ارتباط اجتماعی به کودکان

مادران در مقایسه با پدران ، سهم بیشتری را در اجتماعی کردن کودکان‌شان دارند توانایی برقراری ارتباط و حضور در فعالیت‌های جمعی شاید واضح‌ترین و مشخص‌ترین مصداق برای تشخیص میزان اجتماعی بودن هر فردی باشد. موضوعی که زندگی...