برف‌کوچ راه سالنگ‌ها را مسدود ساخت

برف‌کوچ راه سالنگ‌ها را مسدود ساخت

رئیس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها گفت که به‌علت سرازیرشدن برف‌کوچ‌ها در سالنگ جنوبی، راه برای رفت‌وآمد مردم بسته شده‌است.   جنرال محمدرجب رئیس حفظ و مراقبت از سالنگ‌ها افزود که از دو روز بدینسو برف باری در سالنگ‌ها شدت...