اولین بارش برف در هرات طی سال جاری

اولین بارش برف در هرات طی سال جاری

ساکنان ولایت هرات در غرب افغانستان، بامداد امروز شاهد فرود  آمدن نخستین بارش برف زمستانی در سال ۱۳۹۶ بودند.   این برف در حالی در هرات باریده است که اکثر ساکنان آن در روزهای گذشته از خشک سالی احتمالی در این ولایت ابراز...