برف، ولسوالی کوهستانی رباط سنگی را سفید پوش کرد

برف، ولسوالی کوهستانی رباط سنگی را سفید پوش کرد

همزمان با ورود جبهه هوای سرد از مرزهای غربی افغانستان، ریزش نخستین برف زمستانی در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات، این ولسوالی کوهستانی را سفید پوش کرد.   ریزش این برف، کشاورزان این ولسوالی را خوشحال ساخته است. این ریزش...