برنامه بزنگاه (۳۲)

برنامه بزنگاه (۳۲)

موضوع برنامه : بررسی کمبود تشکیلات پولیس ملی در ولایت هرات مهمانان برنامه : دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، احسان الله حیات سخنگوی والی هرات و حمزه الفت معاون حزب کار و توسعه ...