گفت‌وگوی اختصاصی (۵)

گفت‌وگوی اختصاصی (۵)

گفت‌وگوی اختصاصی با سید عبدالغفار زبیر رییس عمومی محاکم قضایی در ولایت هرات موضوع : بررسی کارکرد محاکم در ولایت هرات ...