بررسی وضعیت زنان زندانی از سوی رییس‌جمهور

بررسی وضعیت زنان زندانی از سوی رییس‌جمهور

دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که روز چهارشنبه با حضور رییس‌جمهور غنی نشستی به‌منظور بررسی وضعیت زندانیان زن در ارگ دایر شد. رییس‌جمهور گزارش وضعیت زندانیان زن را به بررسی گرفته و خواهان ایجاد...