گفت‌وگوی اختصاصی (۶)

گفت‌وگوی اختصاصی (۶)

گفت‌وگوی اختصاصی با گل احمد عظیمی سناتور ولایت فراه در مجلس سنا موضوع : بررسی وضعیت امنیتی ولایت فراه ...