بررسی مشکلات امنیتی هرات از سوی هیئت اعزامی وزارت داخله

بررسی مشکلات امنیتی هرات از سوی هیئت اعزامی وزارت داخله

هیئتی از سوی وزارت داخله کشور برای بررسی مشکلات و نیازمندی‌های نیروهای امنیتی به هرات آمده است.   محمد آصف رحیمی، والی هرات مشکلات نیروهای امنیتی در قسمت تجهیزات و کمبود نیرو را با این هیئت در میان گذشته است. آقای...