برنامه بزنگاه (۳۷)

برنامه بزنگاه (۳۷)

موضوع برنامه : بررسی بالا رفتن گراف طلاق‌ها در ولایت هرات مهمانان برنامه : سومیتا رضایی هماهنگ کنندۀ کمیسیون منع خشونت - ادارۀ امور زنان و زینب حیدری مسئول انجمن زنان اندیشمند ...