هفت‌ تُن زعفران در هرات برداشت می‌شود

هفت‌ تُن زعفران در هرات برداشت می‌شود

مسئولان در ادارۀ زارعت هرات پیش‌بینی می‌نمایند که تولیدات کشت زعفران در سال جاری به مرز هفت تُن خواهد رسید. عتیق‌الله رومل، مسئول بخش عمومی برنامه‌های ریاست زراعت و مالداری هرات به تلویزیون چکاد گفته است که در سال...