برخورد دو قطار در بلژیک، ۳ کشته و ۴۰ زخمی برجا گذاشت

برخورد دو قطار در بلژیک، ۳ کشته و ۴۰ زخمی برجا گذاشت

در اثر برخورد دو قطار در شهر هرمال سویی بلژیک، سه نفر کشته و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند. مدیر سازمان تأسیسات زیربنایی بلژیک گفت که این دو قطار در یک خط آهن درحرکت بودند که باهم برخورد کردند. یک شاهد عینی به روزنامه فرانسوی لاونی...