چراغ‌های برج ایفل به‌خاطر همبستگی با افغان‌ها خاموش شد

چراغ‌های برج ایفل به‌خاطر همبستگی با افغان‌ها خاموش شد

گزارش‌ها از فرانسه می‌رساند که به دنبال حمله مرگبار انفجاری در کابل، که به کشته شدن ۹۰ تن انجامید، چراغ‌های برج ایفل به‌خاطر همبستگی با افغان‌ها خاموش شد. این اقدام به دستور ان هیلد الغو، شهردار پاریس صورت گرفته...