برای ۲۳ هزار بیکار در قندهار کاریابی می‌شود

برای ۲۳ هزار بیکار در قندهار کاریابی می‌شود

انجینیر نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات امروز به‌منظور افتتاح پروژه کاریابی و بازدید از جریان کار پروژه‌های انکشافی این وزارت به ولایت قندهار سفرکرده است. پروژه‌ حفظ، مراقبت و کاریابی وزارت احیا و انکشاف...