برای مهاجران در کابل سرپناه داده خواهد شد

برای مهاجران در کابل سرپناه داده خواهد شد

مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات از آغاز ساخت ۳۰۰ منزل مسکونی در ولسوالی قره‌باغ کابل برای مهاجران خبر می‌دهند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفت وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا ۳۰۰ منزل فرعی به ارزش بیش از...