برای محو خشونت علیه زنان ۴ تفاهمنامه امضا شد

برای محو خشونت علیه زنان ۴ تفاهمنامه امضا شد

فرید حمیدی، دادستان کل کشور با مقام های وزارت های معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه و اداره ارگان های محلی تفاهمنامه ای را برای کاهش و محو خشونت علیه زنان به امضا رساند. در مراسمی که به همین مناسبت امروز در ارگ برگزار شده...