برای روشن ساختن کابل نظامیان باید قلعۀ قزاقی‌ها را فتح کنند

برای روشن ساختن کابل نظامیان باید قلعۀ قزاقی‌ها را فتح کنند

به‌تازگی گفته‌شده است که لین قطعه‌ شده برق وارداتی ازبکستان در قلعه‌ قزاقی‌های ولایت بغلان قرار دارد و تا زمانی که این قلعه به دست نیروهای امنیتی نیفتد، کابل همچنان در بی‌برقی باقی خواهد ماند. شرکت برشنا گفته است:...