برای خانواده‌های شهدای پولیس در ولایت غور مواد اولیه توزیع شد

برای خانواده‌های شهدای پولیس در ولایت غور مواد اولیه توزیع شد

امروز فرماندهی امنیه ولایت غور مقداری مواد خوراکی و سوخت را به فامیل‌های شهدای نیروهای پولیس توزیع کرد. بر اساس خبرنامه بخش مطبوعات فرمانده امنیه ولایت غور که یک کاپی آن به بخش خبر تلویزیون چکاد رسیده، این مواد به ۷۵...