برای جذب زنان به صفوف پولیس کمپین ملی نیاز است

برای جذب زنان به صفوف پولیس کمپین ملی نیاز است

مسئولان در وزارت امور داخله گفتند که به دلیل استخدام نشدن بیشتر زنان در صفوف پولیس، این وزارت نمی‌تواند به‌تنهایی در راستای جذب این قشر موفق باشد. هارون نور، مدیر بخش جندر و حقوق بشر وزارت داخله گفت: "افراد بااستعداد در...