برای توسعه افغانستان کمک بیشتر می‌شود

برای توسعه افغانستان کمک بیشتر می‌شود

ریچارد اولسون، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در همایشی در واشنگتن گفت: در کنفرانس بین‌المللی بروکسل، سالانه مبلغ ۳ میلیارد دالر در چهار سال آینده،برای توسعه افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. آقای...