برای ترویج شهرنشینی در کابل سینما ساختند

برای ترویج شهرنشینی در کابل سینما ساختند

یک سینمای خانوادگی جدید زیر نام کهکشان در نزدیکی وزارت خارجه در کابل آغاز به فعالیت کرده است. هدف از ایجاد این سینما "ترویج فرهنگ برتر شهرنشینی و ایجاد فضای مناسب برای خانواده‌ها برای تماشای فیلم" عنوان‌شده...