برای تأمین امنیت “۲۶ دلو” آمادیم

برای تأمین امنیت “۲۶ دلو” آمادیم

وزارت امور داخله به تأمین امنیت و برگزاری هرچه بهتر مراسم سالروز شکست و خروج ارتش شوروی تأکید کرده و به نیروهای امنیتی دستور داده است تا از تمام توانایی‌شان برای تأمین امنیت این برنامه استفاده کنند. به نقل از خبرنامه...