برادران “آفتابی”، معمای بزرگ جهان

برادران “آفتابی”، معمای بزرگ جهان

دو برادر در پاکستان که به نام «برادران آفتابی» مشهور شده‌اند از طرف روز می‌توانند راه بروند اما در هنگام شب فلج می‌شوند. این دو برادر به نام‌های شعیب احمد و عبدالرشید، همه داکتران را حیرت‌زده کرده‌اند. آن‌ها در روز...