پولیس هرات ۳۱ عراده موتر شیشه سیاه و بدون اسناد را توقف داده است

پولیس هرات ۳۱ عراده موتر شیشه سیاه و بدون اسناد را توقف داده است

مقام‌ها در فرماندهی پولیس هرات می‌گویند که از یک هفته به این‌سو پولیس این ولایت ۳۱ عراده موتر شیشه سیاه و بدون اسناد را توقف داده است. عبدالرئوف احمدی، سخنگوی فرماندهی پلیس گفت: " این اقدام پس از فرمان شورای نظامی و...