بدهکاری ۳۳ میلیون دالری ادارات دولتی هرات به اداره آبرسانی

بدهکاری ۳۳ میلیون دالری ادارات دولتی هرات به اداره آبرسانی

مسئولان در اداره آب رسانی ولایت هرات می‌‎گویند که ادارات دولتی این ولایت ۳۳ میلیون افغانی به این اداره بدهکار اند.   راتب حمیم رئیس اداره آب رسانی هرات در یک نشست خبری گفت که ۲۱ اداره دولتی این ولایت ۳۳ میلیون افغانی...