بخش وسیعی از بافت تاریخی محله خانقاه میبد تخریب شد

بخش وسیعی از بافت تاریخی محله خانقاه میبد تخریب شد

بخش وسیعی از بافت تاریخی محله خانقاه در شهر میبد استان یزد تخریب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ساشا ریاحی مقدم، مدیر پایگاه پژوهشی شهر تاریخی میبد گفت: "هسته اصلی و کهن محله از جمله بخشی از بقعه سید محمد خانقاه و مجموعه...