بختور: ننگ مقصر ناامنی‌های فراه است

بختور: ننگ مقصر ناامنی‌های فراه است

رییس شورای ولایتی فراه یک بار دیگر با تاختن به والی این ولایت وی را مقصر اصلی ناامنی های اخیر فراه عنوان کرد. فرید بختور در این باره به تلویزیون چکاد گفت:" بعد گذشت ۱۸ ماه از روی کار آمدن آصف ننگ به عنوان والی فراه، وی هنوز...