بختور از مرگ نجات یافت

بختور از مرگ نجات یافت

فرید بختور رییس پشین شورای ولایتی ولایت فراه روزگذشته از یک سوی قصد جان به سلامت برد آقای بختور روزگذشته زمانی هدف گرفت که از فراه به سمت هرات درحرکت بود. این رویداد درمسیر بزرگراه ۵۱۷ اتفاق افتاده که درنتیجۀ ۳ محافظ...