بحث در مورد امنیت افغانستان در نشست بین‌المللی هالیفکس

بحث در مورد امنیت افغانستان در نشست بین‌المللی هالیفکس

وزیر دفاع افغانستان برای اشتراک در کنفرانس بین‌المللی امنیتی راهی کانادا شده‌است. این کنفرانس دیروز آغاز و برای دو روز دیگر ادامه می‌یابد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید، در این کنفرانس روی مبارزه با تروریزم و کمک‌...