بحث برانگیز شدن عکس‌های “بدون حجاب” از دو بازیگر ایرانی

بحث برانگیز شدن عکس‌های “بدون حجاب” از دو بازیگر ایرانی

انتشار عکس‌های "بدون حجاب" دو بازیگر جوان سینمای ایران، صدف طاهریان و چکامه‌ چمن‌ماه در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام، طی هفته‌های گذشته بحث برانگیز شده و واکنش‌های متفاوتی را در ایران برانگیخته است. حسین نوش‌آبادی،...