با کشته شدن فرماندهان طالبان اوضاع امنیتی رو به بهبود است

با کشته شدن فرماندهان طالبان اوضاع امنیتی رو به بهبود است

وزارت دفاع ملی می‌گوید که اوضاع امنیتی در کشور رو به بهبود است و در روزهای اخیر چند تن از فرماندهان طالبان در نقاط مختلف کشور کشته‌شده‌اند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی در کنفرانس خبری گفت که در روزهای اخیر وضعیت...