با قاتلان وقت تان آشنا شوید

با قاتلان وقت تان آشنا شوید

بد نیست به لیست سیاه زیر نظری بیندازید، شاید قاتلان وقت شما در آن قرار داشته باشند اگر شما هم جزو کسانی هستید که ناگاه به خود می‌آیید و می‌بینید زمانتان از دست رفته بی‌آن‌که هیچ کاری را از پیش برده باشید، باید به دنبال...